Tek Hekim İcap Nöbeti Hakkında Önemli Çağrı

25.02.2020

Sayın Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün “Tek hekim icap nöbeti Hk.” konulu yazısının hukuken “genel yazı” mahiyetinde olduğu değerlendirildiğinden, aşağıdaki belgeler toplandıktan sonra Dernek tarafından Danıştay nezdinde iptal davasına başvurulacaktır.     

Söz konusu acil nöbeti uygulamasının, aslında bir tür örtülü icap nöbeti uygulaması olduğunun, ortaya konulabilmesi için uzman hekimlerimizin, davet edildikleri durumları gösteren tabloları ve bu işlemler için kendilerine herhangi bir ücret ödenmediğine dair aşağıdaki tabloyu doldurarak; en geç 5 Mart 2020 tarihine kadar [email protected] adresine göndermelerini rica ederiz. 

 

 

Bilgiler

 

Hekimin Adı Soyadı

 

Kurumun Adı

 

Görev Unvanı

 

Görev Yaptığı Kurumda Başka Uzman Olup Olmadığı

 

Hastaneye mesai saatleri dışında Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 2019 aylarında kaç kez çağrıldığı (ayrı ayrı belirtilecek)

Eylül 2019     [                      ] defa

Ekim 2019    [                      ] defa

Kasım 2019.     [                      ] defa

Aralık 2019.      [                      ] defa

Ocak 2020.       [                      ] defa

Hastaneye mesai saatleri dışında çağrıldığı için herhangi bir nöbet ücreti ödenip ödenmediği

 

Formu word dosyası olarak indirmek için lütfen tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu