Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

16.01.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Haftanın Sorusu:

Mide operasyonu planlanan 59 yaşındaki Parkinson hastası operasyon öncesi almış olduğu tüm dopaminerjik tedavileri kesiyor ve acil servise getiriliyor. Vücut ısısı 39°C, nabzı 105/dk, solunum hızı 25/dk ölçülen, bilinç bulanıklığı, kaslarda rigidite gözlenen hastada ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisini düşündürmektedir?Seçenekler:
  1. Delirium tremens [1 Oy]
  2. Parkinsonizm-hiperpreksi sendromu [48 Oy]
  3. Malign hipertermi [38 Oy]
  4. Okülojirik kriz [2 Oy]
  5. Serotonin sendromu [11 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap B şıkkıdır.

Parkinsonizm-hiperpreksi sendromu otonomik instabilite, ateş ve rigidite gibi ortak özellikler gösteren akut disotonomik hastalıklardan biridir. Bu sendroma benzer diğer disotonomik hastalıklar arasında nöroleptik malign sendrom, serotonin sendromu, malign hipertermi ve malign katatoni bulunmaktadır. Altta yatan hastalığa veya kullanılan ilaca bağlı olarak birbirlerinden ayırt edilmektedir. Parkinsonizm-hiperpreksi sendromu L-dopa veya dopamin agonistlerinin aniden kesilmesi veya hızlı titre edilmesi ile ortaya çıkmaktadır.

Kaynak: Parkinsonism-hyperpyrexia syndrome: Broadening our differential diagnosis in the ICU. Neurol Clin Pract. 2013 Dec;3(6):535-538. doi: 10.1212/CPJ.0b013e3182a9c652.