“Amyotrofik lateral skleroz ve Parkinson hastalarına müjde” başlıklı haberler konusunda Türk Nöroloji Derneği basın duyurusu

21.01.2020

Yakın zamanda farklı medya organlarında “Amyotrofik lateral skleroz ve Parkinson hastalarına müjde” başlığı ile çıkan haberler nedeniyle hastalarımızı ve toplumumuzu bilimsel verilere dayanarak aydınlatma gerekliliği duyulmuştur. Söz konusu haberlerde bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının bu hastalıkların prion (kısaca protein içeren ve bulaşabilen karakterde çok küçük partiküller) enfeksiyonu olduğu yönünde bir hipotezi olduğu ve bu hipotez doğrultusunda hastalıklarının ilk 3 yılında başvuran hastalarda kendisinin önerdiği antibiyotik  içeren bir reçete ile %100 iyileşme sağlandığı belirtilmektedir. Öncelikli olarak belirtmek isteriz ki, sinir hücrelerinin ilerleyici kaybına bağlı sinir sistemi fonksiyonlarının etkilenmesine neden olan ALS ve Parkinson hastalığı nörodejeneratif hastalıklardır, hangi neden veya nedenlere bağlı olarak meydana geldikleri halen tam olarak bilinmemektedir. Prion-benzeri mekanizmalar bu hastalıklara neden olduğu öne sürülen onlarca mekanizmadan biridir, ancak prionların bu hastalıklarla kesin ilişkisi gösterilmemiştir. Ayrıca günümüzde, herhangi bir prion enfeksiyonunu iyileştiren bir tedavi de bulunmamaktadır. Hal böyleyken, ALS ve Parkinson hastalarının bilimsel verilerle desteklenmemiş, bu hastalıklar için sağlık otoriteleri tarafından kabul edilmemiş yöntem/yöntemlerle, hem de %100 tedavi edilebildiğinin iddia edilmesi doğru değildir. Dernek olarak en önemli amaçlarımızdan biri meslektaşlarımızı ve hastalarımızı güncel tedaviler konusunda bilgilendirmek olup, bu amaçla dernek sayfamızda ilgili çalışma gruplarınca hazırlanan tedavi rehberleri herkese sunulmaktadır. Ayrıca, önemli bir diğer görevimiz, bilimsel sonuçları bilinmeyen tedavilerden hastalarımızı korumaktır. Hastalarımız ve yakınlarının her türlü umut peşinde koşması çok anlaşılır olmakla birlikte, bu umutlarının umutsuzluğa dönüşmemesi, maddi ve manevi olarak suiistimal edilmemeleri için merak ettikleri konularda derneğimize veya bu konularda yıllardır özveri ile çalışmakta olan hasta derneklerine (örn. ALS-MNH Derneği) başvurmalarını, bilimsellikten uzak haberlere itibar etmemelerini tavsiye ediyoruz.

 

Türk Nöroloji Derneği