SGK'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Erdem ve TND Görüşmesi Hakkında

28 Ocak 2020 tarihinde Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu ve Yönetici Sekreteri Nurgül Sayhan,  T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan sorumlu Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Burada yargı süreci devam eden iki konu bir kez daha ele alınmıştır.

İlki “Pregabalin ve Gabapentin adlı ilaçların nöropatik ağrı tedavisi için ikinci basamak hastanelerde çalışan nöroloji uzmanları tarafından  reçetelendirilememesi” problemi olup bu ilaçların üçüncü basamak hastanelerdeki reçetelendirme usüllerinin aynen uygulanması şartı ile tüm Nöroloji uzman hekimleri tarafından yazılabilmesi talebimiz iletilmiştir.

İkinci konu camiamızda “antidepresan yasağı” olarak bilinen ve halen yargı süreci devam eden konudur. Bilindiği üzere bu SSRI grubu dahil olmak üzere 6 aydan daha uzun süreli antidepresan ilaç kullanımında ve/veya tedaviye başlandıktan sonraki herhangi bir zamanda yapılan “grup” değişikliğinde ve/veya “kombine” kullanım gerek ve sonucunu doğuran depresyon hastalığı veya spektrumu içindeki durumlarda sadece psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilme şartının getirilmesi sorunudur. Bu ifadede yer alan Grup değişikliği ve kombine kullanım orijinalde bulunmamakla birlikte kurumca yapılan yorumlarda dikkate alındığı bilinmektedir.Türk Nöroloji Derneği her fırsatta düzenlemenin nöroloji uzman hekimlerinin ve onların hastalarının “tedavi etme” ve “tedavi olma” hak ve taleplerinin engellenmesi sonucunu doğurduğunu dile getirmektedir. Uygulamanın yürürlükte olduğu süre zarfında önemli mağduriyetler yaşanmıştır. Bu bilim dışı uygulmanın bir an önce kaldırılması ve ilgili SGK düzenlemesinin eski şekline getirilerek Nöroloji uzman hekimlerine konulan “branşa dair her türlü reçeteleme kısıtlaması”nın kaldırılması talebimiz iletilmiştir.

Türk Nöroloji Derneği adı geçen iki konuya dair hem yargı süreçlerini olumlu sonuçlandırma, hem de her seviyedeki girişimlerle çözüm sağlama gayret ve kararlılığını sürdürecektir. Siz değerli meslektaşlarımıza duyurulur.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale