EPİLEPSİ İLAÇLARI HAKKINDA DUYURU

11.02.2020

Epilepsi kronik, yaşam boyu sürebilen bir hastalıktır.  Nöbetlerin ne zaman ve nerede tekrarlayacağı bilinemediğinden dolayı epilepsili bireylerin engellilik oranları oldukça yüksektir. Kolaylıkla ciddi yaralanmalara maruz kalabilirler, boğulma vb. bazı yaralanmalara bağlı ölebilirler, ani beklenmedik ölüm riski (SUDEP)özellikle iyi tedavi edilemeyen hastalarda artmıştır.  Bu ve benzeri sorunları aşabilmek için hastaların etkin tedavi edilmeleri önemlidir. Güzel olan, antiepileptik ilaçların etkinliklerinin iyi olması ve %60-65 oranındaki hastanın nöbetsiz bir yaşam sürmesinin mümkün olabilmesidir. Bu kişilerin düzenli antiepileptik ilaç almaları fevkalade önemlidir. Her antiepileptik İlaç, her epilepsi tipine, her epilepsili bireye uygun değildir. Bir epilepsi türüne etki eden antiepileptik ilaç diğer bir türü artırabilmekte, bir birey bir antiepileptik ilaçla aşırı yan etkiler yaşayabildiği için kullanamayıp bir diğerine çok iyi uyum sağlayabilmektedir. Nöbet kontrolü tam olan bir hastanın ilacının aksaması, gereksizce değiştirilmesi ciddi sonuçlar doğurabilir, status epileptikus ve ölüme neden olabilir. Bundan dolayı her hastanın nöbetlerini durduran antiepileptik ilaç o kişi için vazgeçilmez ve kutsaldır.

Epilepsili hasta kırılgandır. Depresyon, kaygı bozuklukları sık görülür. Hastaların, epilepsi ilaçlarına erişimi bu ve benzeri sebeplerle çok önemlidir. Hiçbir antiepileptik ilaç bir diğerinin yerini tutamaz.

Son zamanlarda ülkemizde bazı antiepileptik ilaçlar üretilmemeye ya da bulunmamaya başladı. İlk olarak okskarbazepin üretimden kalktı. Derken vigabatrin piyasadan çekildi. 2020 başından beri karbamazepin ve valproik asit/Na valproat hem jenerik hem orijinal ürünleri bulunmaz oldu. Bu ilaçlar epilepsi hastalarının en sık, en yaygın olarak kullanıldıkları ilaçlardır. Bazı epilepsi türlerinde ACTH flakon da kullanılır, bu ilaç da bulunmuyor. Uzun yıllardır ruhsatlı olduğu halde etosüksimid de üretilmemektedir ve bu ilaç çocukluk çağı absans epilepsisinin birinci tercih ilacıdır. Klonazepam ampul, valproat ampul acillerde kullanımı olan ve bulunmayan diğer ilaçlardır.

Konu çok acildir. Epilepsi etkin tedavi edilmediğinde ciddi sonuçları olabilir, status epileptikus riski vardır. 

 

Türk Nöroloji Derneği