Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

17.02.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği


Haftanın Sorusu:

Hızlı başlangıçlı desendan flask tip kuvvet kaybı, dilate-ışık yanıtı olmayan pupil, korunmuş DTR ile başvuran hastada aşağıdaki tetkiklerden hangisini ilk olarak istemek uygun olur?Seçenekler:

  1. Voltaja bağlı potasyum kanal antikoru [5 Oy]
  2. NMDA antikoru [5 Oy]
  3. Clostridium botulinum toksini [80 Oy]
  4. Anti-titin antikoru [4 Oy]
  5. Voltaja bağlı kalsiyum kanal antikoru [6 Oy]

Kaynak:


Doğru Cevap:

Doğru cevap C şıkkıdır. Botulizm, botulinum toksini içeren yiyecekle zehirlenme, c. botulinum ile infekte yarada toksin oluşması, bebekte bağırsakta bakteri kolonizasyonu ve toksin üretimi, toksin inhalasyon ve iyatrojenik injeksiyonu olabilir. Clostridium botulinum adlı anaerob bakterinin toksinlerinin yiyecekle tüketilmesi sonucu oluşan botulizmde belirtiler kontamine yemeğin alımından 12-36 saat sonra ortaya çıkar. Bulantı, kusma, pitoz, sisli görme, yutma-konuşma güçlüğünün yanı sıra ağız kuruluğu, ışığa yanıtsız dilate pupiller, konstipasyon gibi otonomik belirtiler vardır. Kısa sürede solunum yetmezliği gelişebilir. DTR ve gag refleksi şiddetli durumlar dışında korunabilir. Duyusal semptomlar yoktur. Motor sinir terminalinden asetilkolinin serbest bırakılmasının engellendiği bu hastalığın EMG’sinde yüksek frekanslı ardışık sinir uyarımı ile fasilitasyon elde edilir veya tek lif  EMG’de kavşak patolojisi ile uyumlu bulgular vardır.

Tanı protokolü

·       EMG (ardışık sinir uyarımı), gerekirse tek lif EMG

·       Serum veya yarada botulinum toksini tayini

·       Dışkıda bakteri kültürü ve toksin tayini

Tedavi protokolü

·       Botulinum antitoksini

·       Antikolinesteraz, 3,4 diaminopyridine, guanidine hidroklorid

·       Gerekiyorsa acil yoğun bakım desteği (Vital fonksiyonların sürdürülebilmesi için)

 

Kaynak: 1. Nöromusküler Hastalıklar Tanı ve Tedavi Rehberi. https://www.noroloji.org.tr/TNDData/Uploads/files/N%C3%96ROM%C3%9CSK%C3%9CLER.pdf

2. Nayak R. Practical approach to the patient with acute neuromuscular weakness.

World J Clin Cases. 2017 Jul 16;5(7):270-279.