Sağlık Uygulama Tebliği Kaynaklı Sorunlar - HATIRLATMA

28.11.2014

Değerli Üyemiz,

Güncel SUT ile ilgili görüşlerinizi 2 Aralık 2014 tarihine kadar [email protected] adresine göndermenizi saygılarımızla rica ederiz.

Türk Nöroloji Derneği

Güncel Sağlık Uygulama Tebliği: Bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.

Sayı    :

UDEK/A-56

28.10.2014

Konu  :

Sağlık Uygulama Tebliği Kaynaklı Sorunlar

 

Bilindiği gibi Sağlıkta Dönüşüm Programı ile son 12 yılda sağlık hizmeti talebi dikkate değer oranda artmış / arttırılmış, 2002 ve 2012 verilerine göre örneğin her yurttaşın yılda ortalama hekime gitme sayısı 3’ten 8’e, yıllık tüketilen ilaç miktarı 750 milyon kutudan 1 milyar 900 milyon kutuya çıkmış / çıkarılmış, 2008 yılında yılda toplam 5 milyon bilgisayarlı tomografi yapılırken bu sayı 2010 yılında 7 milyon 500 bine, 2012 yılında yaklaşık 10 milyona ulaşmıştır. Bu tüketimin mali faturası öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na çıkmış, kurum mali güçlükleri aşabilmek için Sağlık Uygulama Tebliği ile pek çok tıbbi tetkik, işlem ya da girişime ilişkin geri ödeme sınırlamaları getirmiştir.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın doğal sonucu olan bu tabloda hekimler bir yandan artan yoğunlukla bir yandan da geri ödeme sınırlamaları ile baş etmeye çalışmakta, bu sınırlamalar hastaların gereksinim duydukları sağlık hizmetinde aksamalara yol açabilmekte, gerek artan yoğunluk gerekse sınırlamalar nedeniyle sağlık kuruluşlarında verilen hizmetin niteliği giderek daha çok sorgulanır hale gelmektedir.

Türk Tabipleri Birliği sağlık hizmetinin daha etkin ve daha verimli hale getirilebilmesi, ülkemizin sınırlı kaynaklarının yerinde kullanılabilmesi ve sağlık hizmetinde israfın önüne geçilmesi ile hekimlerin hastalarına bağımsız bir şekilde sağlık hizmeti sunabilmelerinin birbiriyle çelişen hususlar olmadığı görüşündedir. Bu ikisinin bir arada sağlanabilmesi de ancak bilimsel bir zeminde olanaklıdr.

Bu itibarla, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile yapılacak görüşmeye esas olmak üzere Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki düzenlemeler nedeniyle üyelerinizin yetkisi dahilinde olduğu halde geri ödemesi sınırlandırılan işlemlerin ve eğer varsa alanınıza ilişkin diğer düzenleme önerilerinizin 28 Kasım 2014 Cuma gününe kadar [email protected] adresine bildirilmesini diler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı

TTB-UDEK Genel Sekreteri