Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

24.02.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Haftanın Sorusu:

Aşağıdaki hangisi/hangileri foramen magnum sendromunun özelliklerinden değildir?

1. Hemiparezi

2. Kuadriparezi

3. Lhermitte bulgusu

4. Oksipital baş ağrısı

5. Üçüncü sinir felciSeçenekler:

  1. 2, 3 [2 Oy]
  2. 1, 5 [54 Oy]
  3. 3, 4 [4 Oy]
  4. 4, 5 [7 Oy]
  5. 5 [25 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap E şıkkıdır. Foramen magnum sendromu, bu düzeydeki bir lezyona bağlı gelişen, lezyon altında üst motor nöron tipi kuvvetsizlik ve duyu kaybı ile karakterize bir sendromdur. Genellikle bu bölgedeki meningiom veya fibrom gibi benign tümörlere bağlı geliştiğinden erken tanı konulduğunda lezyonların tamamen çıkarılması mümkündür. Diğer olası nedenleri arasında siringomiyeli, Arnold-Chiari malformasyonu, atlantoaksiyal dislokasyon, kraniyo-vertebral bileşkenin diğer anomalileri, demiyelinizan hastalıklar sayılabilir. En sık görülen başlangıç belirtileri ense sertliği ve omuza doğru yayılan ağrıdır. Boynun öne doğru hareketiyle ekstremitelere doğru yayılan elektrik-şoku benzeri duyumsama (Lhermitte bulgusu) görülebilir. Diğer sık görülen belirtiler arasında oksipital baş ağrısı, üst veya alt ekstremitelerde kuvvetsizlik, kollarda ve ellerde uyuşukluk, beceriksizlik, dengesizlik sayılabilir. Muayenede hemiparezi veya kuadriparezi ve tüm modaliteleri etkileyen duyu kaybı görülür.

 

Kaynak: Brainstem syndromes. Bradley's Neurology in Clinical Practice E-Book. edi. Daroff RB, Jankovic J, Mazziotta JC, Pomeroy SL. 2015, p 209.