Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

2.03.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Akut iskemik inmeli bir hastanın erken dönem tedavisine yönelik verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 Seçenekler:

  1. Hafif, özürlülük yaratmayacak bulguları (NIHSS skoru 0-5) olan hastalara iv alteplaz uygulanması önerilmez [20 Oy]
  2. Akut iskemik inme ile başvuran orak hücreli anemisi olan erişkin hastalara i.v. alteplaz uygulaması yararlı olabilir [15 Oy]
  3. Mekanik trombektomi açısından uygun olan hastalarda, tenekteplaz iv alteplaza alternatif olabilir [9 Oy]
  4. İnmeden 6-16 saat sonra ön dolaşıma ait büyük damar oklüzyonu ile başvuran tüm hastalarda mekanik trombektomi önerilir [31 Oy]
  5. Minör (NIHSS skoru ≤3) non-kardiyoembolik iskemik inme ile başvuran hastalarda aspirin ve klopidogrel kombinasyonu belirtilerin başlangıcının ilk 24 saatinde başlanmalı ve 21 gün boyunca devam edilmelidir [10 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap D şıkkıdır. İnmeden 6-16 saat sonra ön dolaşıma ait büyük damar oklüzyonu ile başvuran seçilmiş hastalarda mekanik trombektomi önerilir (DAWN veya DEFUSE kabul edilme kriterleri).

Kaynak: Powers WJ et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: 2019 Update to the 2018 guidelines for the early management of acute ischemic stroke: A guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2019 Dec; 50:e344. (https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000211)