SGK 3 Mart 2020 tarihli 31057 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan SGK SUT'ta değişiklik yapılmasına dair tebliğ

5.03.2020

Değerli Üyemiz,

3 Mart 2020 tarihli 31057 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan SGK SUT'ta değişiklik yapılmasına dair tebliğde branşımızın üzerinde durduğu bir çok konuda ilerleme olmadığı görülmektedir.  TND gerek hukuki gerek resmi kurumlar bağlamında girişimlerine ara vermeksizin devam edecektir. Duyurulur.


Türk Nöroloji Derneği