AKUT İskemik İnme Tanı ve Tedavi Rehberi Yayınlandı

5.03.2020
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde; Türk Nöroloji Derneği ve Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği katkılarıyla hazırlanan; "Serebrovasküler Hastalıklar ve İnme"de güncel bilimsel tanı ve tedavi yöntemlerini içeren ve pratik yaklaşımda standardizasyon amacıyla hazırlanan, AKUT İSKEMİK İNMEDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Emeği geçen bütün meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Mesleki pratiğimize ve toplum sağlığına katkı sağlamasını diliyoruz. 
 
Saygılarımızla,
 
Türk Nöroloji Derneği 
Yönetim Kurulu
 
 
Katkıda Bulunan Yazarlar 
Prof. Dr. Atilla Özcan ÖZDEMİR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Prof. Dr. Bijen NAZLIEL Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Ethem Murat ARSAVA Hacettepe Üniversitesi, Prof. Dr. Hadiye ŞİRİN Ege Üniversitesi, Prof. Dr. Levent GÜNGÖR Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Prof. Dr. Mehmet Akif TOPÇUOĞLU Hacettepe Üniversitesi, Prof. Dr. Semih GİRAY Gaziantep Üniversitesi, Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK Selçuk Üniversitesi, Prof. Dr. Talip ASİL Memorial Hizmet Hastanesi, Prof. Dr. Zülfikar ARLIER Adana Şehir Hastanesi