Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.03.2020

Değerli Meslektaşlarımız,

Sağlık Bakanlığı kendine bağlı kurum ve birimlerde görev yapan personele yapılacak olan ek ödemeye dair yönetmeliği 4. Mart.2020 tarihinde yayınlamıştır [bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200304-4.htm). Bu yönetmelikte branşlara ait farklı kadro katsayıları belirlenmiş durumdadır. Bu katsayılar “hizmet puanı” ve “Net performans puanı” hesaplanmasında kullanılacak, ve geri ödemede esas olacaktır. Liste incelenek olursa [Ek-2] ana klinik branşlar içinde İç hastalıkları, Çocuk hastalıkları ve Nöroloji’nin puanı (2,89) olup diğer cerrahi ve acil alanı dışındaki, kısaca medikal, branşlardan örneğin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (2,78) veya  Ruh Sağlığı ve Hastalıklarından (2,82) daha yüksektir. Bu düzenlemede Türk Nöroloji Derneği’nin yaptığı çalışmaların etkisi büyük olmakla birlikte gelinen noktanın elbette geliştirilmesi gerekmektedir. Branşımızın puanının şimdilik kardiyoloji seviyesine (2,98) çıkarılması için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürmekteyiz. Üyelerimize duyurulur.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

 

Ek