Epilepsi Hastaları için TBMM İçişleri Komisyonu ziyaret edildi

10.03.2020

Türk Nöroloji Derneği ve Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, TBMM
İçişleri Komisyon Başkanı Sayın Celalettin Güvenç'i makamında ziyaret
ederek; epilepsi hastalarının ehliyet alabilmeleri  ilgili yönetmelik
ve epilepsi hastalarının hekim tarafından bildirimi durumunda hasta-
hekim ilişkilerinde yaşanacak olumsuz durumların önlenmesi, hekimin
direkt bildirimde bulunmaması yönünde çözüm önerileri oluşturulması
konusunda görüş ve değişiklik önerilerini paylaştı. Görüşmeye Türk
Nöroloji Derneği adına Başkan Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Av. Metin
Karaçağlayan, Yönetici Sekreter Nurgül Sayhan; Türk Epilepsi ile Savaş
Derneği adına Başkan Prof. Dr. S. Naz Yeni, Prof. Dr. Ebru Altındağ ve
Prof. Dr. Kezban Aslan katıldı.

Ülkemizde epilepsi hastaları daha önce sürücü ehliyeti alamazken Kasım
2016’da yayınlanan yeni bir yönetmelikle bazı koşullara uymak koşulu
ile sürücü belgesi almaları mümkün olmuştur. Ancak bu yönetmelikle
ilgili bazı noktalar netlik kazanmamış, hastalar ve rapor düzenleyen
sağlık görevlileri tarafından uygulama karışıklıklarına yol
açmaktadır. Bu nedenle derneğimize sık sık şikayet, öneri ve yardım
talepleri iletilmektedir.

Konu hakkında öncelikle Sağlık Bakanlığı ile görüşülerek detaylı bir
rapor hazırlanması ve tüm ilgili birimlerin de katılımı ile geniş
kapsamlı bir çalıştay düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu