TND III. Nöromusküler Hastalıklar Kongresi: Erteleme

13.03.2020

Değerli Katılımcılar,

Bildiğiniz üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklama ile COVID-19 salgını küresel olarak kabul edilmiş ve pandemi ilan edilmiştir.  T.C. Sağlık Bakanlığı, COVID-19 pandemisi nedeni ile ülkemizdeki tüm uluslararası kongrelerin iptal edildiğini, ulusal kongrelerin de ertelenmesi gerektiğini duyurmuştur. Bu bağlamda, 10-12 Nisan 2020 tarihinde Antalya’da gerçekleşeceği duyurulan TND III. Nöromusküler Hastalıklar Kongresi ilan edilen bilimsel program korunarak 23-25 Ekim 2020 tarihine ertelenmiştir. Kongre ile ilgili duyurular ve gelişmeler TND web sayfasından ve kongre web sayfasından yayınlanmaya devam edecektir.

Daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle…

Türk Nöroloji Derneği
Nöromusküler Hastalıklar Çalışma Grubu Adına
Prof. Dr. Kayıhan ULUÇ