Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

24.11.2014

Başkan: Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

2. Başkan: Prof. Dr. Yeşim Parman

Genel Sekreter: Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Sayman: Prof. Dr. Cavit Boz

Üye: Prof. Dr. Bülent Elibol

Üye: Prof. Dr. Mehmet Ali Akalın

Üye: Prof. Dr. Neşe Çelebisoy