TND MART-NİSAN TOPLANTI VE KONGRELERİNDE ERTELEME

14.03.2020

Değerli Üyemiz,

Bildiğiniz üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklama ile COVID-19 salgını küresel olarak kabul edilmiş ve pandemi ilan edilmiştir.  T.C. Sağlık Bakanlığı, COVID-19 pandemisi nedeni ile ülkemizdeki tüm uluslararası kongrelerin iptal edildiğini, ulusal kongrelerin de ertelenmesi gerektiğini duyurmuştur. Bu bağlamda, Türk Nöroloji Derneği Çalışma Gruplarınca Mart ve Nisan aylarında yapılacak bütün toplantı ve kongrelerin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Kongre ve toplantılar ile ilgili duyurular ve gelişmeler TND web sayfasından ve kongre web sayfasından yayınlanmaya devam edecektir.

Sağlıklı ve başarılı günler diliyoruz.

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu