Klinik Nörofizyoloji - Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.03.2020

Değerli Meslektaşlarımız,

Sağlık Bakanlığının kendine bağlı kurum ve birimlerde görev yapan personele yapılacak olan ek ödemeye dair 4.Mart.2020 tarihinde yayınladığı yönetmelikte [bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200304-4.htm), Nöroloji ana dal kadro katsayısı 2.89, Klinik Nörofizyoloji yan dal kadro katsayısı ise 2,94 olarak belirlenmiştir. Bu katsayılar “hizmet puanı” ve “Net performans puanı” hesaplanmasında kullanılacak, geri ödemede esas olacaktır. Bu düzenlemede Türk Nöroloji Derneğini olarak yapmış olduğumuz çalışmaların sonuçlarının, daha da geliştirilmesi için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürmekteyiz. Üyelerimize saygıyla duyurulur.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu