Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

23.03.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 

 


76 yaşındaki erkek hasta akşam saatlerinde televizyon izlerken ani olarak elindeki bardağı istemsiz olarak fırlatıyor. Acil servise iki saat sonra getirildiğinde hastanın sağ kolunda şiddetli, ani, kontrolsüz ve geniş amplitüdlü proksimal hareketler gözleniyor. Hipertansiyon, koroner arter hastalığı için ilaç kullanan bu hastanın istemsiz hareket tipi ve olası lezyon lokalizasyonu nedir?Seçenekler:

  1. Atetoz – Kaudat nukleus [6 Oy]
  2. Miyoklonus – Serebral korteks [9 Oy]
  3. Hemiballismus- Postrolateral putamen [31 Oy]
  4. Hemiballismus- Substansia nigra [37 Oy]
  5. Atetoz – Lentiform nukleus [8 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap C şıkkıdır. Tarif edilen hareket bozukluğu hemiballismusdur. Bu anormal hareket paterninde şiddetli, ani, kontrolsüz ve geniş amplitüdlü proksimal hareketler görülür. Hemikore-hemiballismusta klasik bilgi olarak kontralateral subtalamik çekirdek (STÇ) lezyonu suçlanmakla birlikte, STÇ lezyonu olguların ancak %10-30’unda görülmektedir. Posterolateral putamen tutulumu ise sık görülmektedir.

 

Kaynak: Laganiere S, Boes AD, Fox MD. Network localization of hemichorea-hemiballismus Neurology 2016;86:2187–2195.