Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

1.04.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


48 yaşındaki erkek hasta 2 gündür devam eden ateş, baş ağrısı, döküntü, bulantı, kusma yakınmaları ile başvuruyor. Özgeçmişinden 30 yıl ve 13 yıl önce bu hastalığa benzer 2 atağı daha olduğu ve viral menenjit tanısı aldığı öğreniliyor. Nörolojik muayenesinde ense sertliği dışında patolojik bulgu izlenmiyor. Hastanın BOS incelemesinde proteini 120 mg/dl, şeker düzeyi normal, eritrosit sayısı 26 hücre/μL, beyaz küre sayısı 327 hücre/μL (%10 nötrofil, %84 lenfosit, %6 monosit) olarak saptanıyor. BOS boyası ve kültürü negatif olarak bulunuyor. Bu tabloya en sık sebep olan etken hangisidir?

 Seçenekler:

  1. COVID-19 [4 Oy]
  2. HSV-1 [27 Oy]
  3. HSV-2 [13 Oy]
  4. HIV [2 Oy]
  5. CMV [31 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap C şıkkıdır. Mollaret menenjiti (rekürren benign lenfositik menenjit), 1944 yılında Fransız bir nörolog olan Pierre Mollaret tarafından tanımlamıştır. Hastalık en az 3 kez tekrarlayan, benign (sekel bırakmayan), kısa süreli (2-5 gün), aseptik lenfositik menenjit atakları ile karakterizedir. En sık sebebi HSV-2 enfeksiyonudur. Hastalık genellikle kendini sınırladığından rutinde antiviral tedavi önerilmez.

Kaynak: Min Z, Baddley JW. Mollaret’s meningitis. Lancet Infect Dis 2014; 14: 1022