KONU: TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ COVID-19 KOMİSYONU'NA DAVET

7.04.2020

Değerli Üyemiz,


Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklama ile COVID-19 salgınının pandemi olarak kabul edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığımızla birlikte Dünya Tıp Organizasyonları hastalığın yaygınlığı, belirtileri, tanı yöntemleri ve korunma ve tedavi yaklaşımları konusunda açıklamalar yapmaya başlamışlardır.  Pandemi ile ilgili veriler arttıkça hastalığın diğer sistemlerdeki etkileri de anlaşılmaya başlanmıştır. Dünya Nöroloji Federasyonu (WFN), Avrupa Nöroloji Akademisi (EAN) ve Amerika Nöroloji Akademisi  (AAN) resmi web sayfalarından COVID-19 nedeniyle  ortaya çıkabilecek  nörolojik bulgular ve nörolojik hastalıklarda COVID-19 korunma ve tedavi yaklaşımları ile ilgili raporlar yayımlamaktadır. Türk Nöroloji Derneği olarak, mevcut bilimsel veriler ışığında bizler de üyelerimize ve hastalarımıza gerekli bilgi desteği sağlamaya çalışmaktayız.

Ülkemizde de önemini koruyan bu süreçte COVID-19 ve nörolojik belirti ve bulgular, COVID-19 ile en sık bildirilen serebrovasküler hastalık durumları ve tedaviye yaklaşım konularında bilim alanına doğru ve etkin bilgi sağlamak, gerekli organizasyonlara destek vermek,  işbirliği yapmak, gerek duyan üyelerimize destek olamak amacıyla TND COVID-19 Komisyonu kurulmuştur (Komisyon Başkanları: Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu). Bu komisyonda çalışmak isteyen üyelerimizin dernek sekreterliğine başvurmalarını rica ediyoruz. Komisyonun çalışma takvimi ve aktivite çeşitliliği komisyon üyelerimizin önerileri, üyelerimizin önerileri ve sürecin gerektireceği aktivitelerden oluşacak ve hem üyelerimizle hem de uluslar arası partnerlerimizle paylaşılacaktır.

Çok yakın bir zamanda EAN COVID 19 task force ile bir survey ve derneklerle işbirliği yapılacak çalışmalara girilmesi planlanmaktadır. EAN COVID -19 task force ve WFN “Environmental Neurology Specialty Group”la da çalışmalarımız ve işbirliğimiz halen sürmektedir.

Hem uluslar arası alanda uygulanabilecek hem de kendi verilerimizi değerlendirebileceğimiz anket, çalışma, proje, vb. önerilerinizi bekliyor, bu zor dönemi en kısa zamanda ve en az hasarla geçirmemizi diliyorum. Doğru bilgi her zaman ve her koşulda en çok da bilgi kargaşası veya yokluğu olan durumlarda hayati önemdedir ve doğru bilgiyi sağlamak ve paylaşmak da bizim sorumluluğumuzdur.

 

Saygılarımızla,

 

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

 

 

EKLER:

  1. World Federation of Neurology Duyurusu:

  https://wfneurology.org/covid-19-and-world-neurology

  1. European Academy of  Neurology Duyurusu

https://www.ean.org/Recommendations-Guidelines.4326.0.html

  1. American Academy of Neurology Duyurusu

https://www.aan.com/tools-and-resources/covid-19-neurology-resource-center/

  1. Türk Nöroloji Derneği Duyuruları

https://www.noroloji.org.tr/menu/158/covid-19-bilgi