Görevlendirme Yapılması Halinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Güvence Kapsamı Dışında Kalmamak İçin Bilgilendirme

9.04.2020

Sayın Üyemiz,

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genel şartlarında "Bu poliçe, kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan sigortalının kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirildiği yer ve branşlardaki faaliyetlerini de ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin kapsar” denildiğinden, üyelerimizin sigorta güvencesi kapsamı dışında kalmamak için görevlendirme yapılması halinde;  aşağıdaki dilekçe örneği ile idareden görevlendirme yapılmasını talep etmelerini öneririz. 

 

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği

 


XXX Başhekimliği’ne,

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, A.1 Sigortanın Konusu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, “Bu poliçe, kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan sigortalının kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirildiği yer ve branşlardaki faaliyetlerini de ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin kapsar” denildiğinden, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası güvencesi kapsamında kalabilmem için görevlendirmenin yazılı olarak yapılmasını arz ve talep ederim.