DÜNYA PARKİNSON HASTALIĞI GÜNÜ; DAHA AKTİF BİR HAYAT İÇİN HASTALARIMIZIN YANINDAYIZ

11.04.2020

Parkinson hastalığı dejeneratif yani ilerleyici ve fonksiyon bozucu nörolojik hastalıklar içinde önemli bir yer tutar. Yaygınlık olarak demanstan sonra ikinci sıradadır. Hastalık istirahat sırasında ortaya çıkan titreme, hareketlerde yavaşlık, katılık ve pozisyonunu koruma ve devam ettirmede zorlukla birliktedir. Yaygın vücut ağrıları, yorgunluk, koku almada bozukluk da zaman zaman öncü bulgular olabilir. İleri aşamalarda günlük yaşamı devam ettirmede zorluk yaratacak şekilde unutkanlıklar, demans ortaya çıkabilir. Hastalığın hareket sistemindeki etkileri dışında kan basıncında değişiklikler, iştah ve tat almada bozukluklar, kabızlık ishal, sindirim bozukluğu, cilt değişiklikleri, uyku bozuklukları da hastanın yaşam kalitesini kötü yönde etkileyen ek bulgulardır.  Hastalığın kalıtsal formları daha genç yaşlarda başlayabilmekte ve daha hızlı ilerlemektedir. Bu formun ortaya çıkmasında akraba evliliklerinin rolü önemlidir.

Türkiye genelinde 100 bin kadar Parkinson hastası olduğunun tahmin edilmektedir ve bu hastaların ancak yüzde altmışı tedavi almaktadır. Ortaya çıkan belirtilerin önemsenmemesi tanıda gecikmeye neden olabilmektedir. Tanı alıp uygun tedavi planlanan hastalarımızın motor fonksiyonları ve diğer hastalık belirtileri belirgin ölçüde düzelmekte, günlük yaşamlarını, işlevlerini başarıyla sürdürebilmektedirler.

Parkinson hastalığının tedavisi ilaç tedavisi, diğer girişimsel ve cerrahi tedavi yöntemlerini kapsamaktadır. Ülkemizdeki Parkinson hastalarının yıllık ilaç kullanımlarının maliyeti 110 milyar dolar düzeylerindedir. İlaç tedavisi yanı sıra rehabilitasyon ve uğraş tedavileri önem taşımaktadır. Ayrıca bu hastaların yaşam alanlarına gerekli düzenlemelerin yapılması da kısıtlılıklarını büyük ölçüde azaltmakta, güvenli bir yaşam sürmelerini sağlamaktadır.

Parkinson hastalarımızın en etkin tedaviyi alarak, uygun beslenme ve düzenli egzersiz ile daha aktif ve daha verimli olarak hayatın içinde olmaları mümkündür.  Parkinson hastalığı konusunda farkındalığı ve bilgi düzeyini artırmak, hastalar ve bu alanda çalışan hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını bir araya getirmek, bu alanda yapılacak çalışmalara ve alt yapı hazırlıklarına verilen önemi artırmak için 11 Nisan “Dünya Parkinson Hastalığı Günü“ olarak kabul edilmiştir.  

 

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu