Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

20.04.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


38 yaşındaki erkek hastanın motosiklet kazası sonrası sol kol ve el bileğinde kuvvetsizlik gelişiyor. Yapılan nörolojik muayenesinde solda biseps, pronotor teres ve fleksör karpi radialis kaslarında kuvvet kaybı, sol ön kol ve elin anterolateral kısmında dokunma duyusunda azalma, biseps reflesinde azalma saptanıyor. Bu hastada olası lezyon lokalizasyonu nerededir?Seçenekler:
  1. Sol median sinir proksimali [4 Oy]
  2. Sol brakial pleksusun üst trunkusu [10 Oy]
  3. Sol brakial pleksusun üst ve orta trunkusları [39 Oy]
  4. Sol brakial pleksusun lateral kordu [31 Oy]
  5. Sol muskulokutanöz ve radial sinirler [7 Oy]


Doğru Cevap:

Doğru cevap D şıkkıdır. Brakial pleksusun infraklaviküler lezyonlarında kord veya terminal dallar etkilenir. Lateral kord etkilendiğinde;

·       Etkilenen sinirler:

o  Lateral pektoral

o  Muskulokutanöz

o  Median sinirin C6-C7 kısmı

·       Klinik:

o   Kuvvetsizlik: Dirsek fleksiyonu; Ön kol pronasyonu; Bilek fleksiyonu (Fleksör karpi radialis)

o   Duyu kaybı: Ön kol ve elin anterolaterali

o   Refleks kaybı: Biseps