Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

4.05.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği


Haftanın Sorusu:

Sık ataklarla giden auralı migren öyküsü ve PFO’su olan, oral kontraseptif ilaç kullanmakta olan 43 yaşındaki kadın hasta iskemik inme ile başvuruyor. Bu hasta için aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?Seçenekler:
  1. Hastanın oral kontrasepsiyonu kesilmelidir [1 Oy]
  2. Auralı migreni olan 45 yaş altındaki kadın hastalarda migren atak sıklığı arttıkça iskemik inme riski artar [31 Oy]
  3. Bu hastanın hiperkoagülabilite risk faktörü yüksektir, bu yönden detaylı araştırılmalıdır [16 Oy]
  4. PFO’su olan migren hastalarında son yapılan klinik çalışmalar olumlu sonuçlar verdiğinden bu hastada PFO’nun kapatılması düşünülebilir [30 Oy]
  5. Triptanların aura sırasında vazokonstrüksiyon yapma olasılığı nedeniyle bu hastada kullanılması önerilmez [16 Oy]


Doğru Cevap:

Doğru cevap D şıkkıdır. Her ne kadar yüksek riskli grupta PFO görüntülemesi ve kapatılmasını öneren uzman görüşleri olsa da, şimdiye kadar yapılan randomize kontrollü çalışmalardan gelen negatif sonuçlar nedeniyle, günlük pratikte migren hastalarında perkutan PFO kapatılması önerilmemektedir.

Kaynak: Tietjen GE, Maly EF. Migraine and Ischemic Stroke in Women. A Narrative Review. Headache 2020;0:1-21 doi: 10.1111/head.13796