Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

11.05.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Bir MS hastasına MRG çekildiğinde farklı tipte plaklar görülür. Bunlardan “gölge plak” (shadow plaque) olarak adlandırılan plak nedir?

 Seçenekler:

  1. Ağır akson kaybı gösteren plak [7 Oy]
  2. Vazojenik ödemli plak [12 Oy]
  3. Kronik, az sayıda miyelin içeren, makrofaj bulunan plak [13 Oy]
  4. Remiyelinize olmuş, keskin sınırlı plak [35 Oy]
  5. Komşu büyük plağın çevresinde yer alan küçük plak [37 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap D şıkkıdır. Plakların sınıflandırılması temel olarak plağın aktif olup olmadığına, yaşına ve miyelinizasyon durumuna göre yapılır. Buna göre akut aktif plaklar lipid içeren makrofajlar tarafından yaygın olarak infiltre edilmiş (makrofaj denizi de denir), demiyelinize, aksonların görece korunduğu, yoğun perivasküler ve parenkimal T hücre ve bir miktar B hücre infiltrasyonunun eşlik ettiği, değişik oranlarda oligodendrosit hasarının görüldüğü plaklardır. Plak merkezinde oligodendrosit prekürsörlerinin eşlik ettiği erken remiyelinizasyon alanları da sıklıkla eşlik eder. Kronik aktif plaklar sınırları belirgin, myelin içeren makrofajların yoğun olarak plak sınırlarında görüldüğü, merkezi ise hiposelüler, gliotik ve inaktif görünen plaklardır. Sönmekte olan (smoldering) plaklar ise plak çeperlerinde az sayıda myelin içeren makrofaj bulunan, kronik plaklardır. İnaktif plaklar çok az sayıda hücre içeren, demiyelinize, önemli miktarda akson ve oligodendrosit kaybının eşlik ettiği, gliotik plaklardır. Gölge plaklar ise remiyelinize olmuş keskin sınırlı plaklardır ve sayıları iyi klinik gidişle ilişkilidir.

Kaynaklar: 1. Popescu BF, Lucchinetti CF. Pathology of demyelinating diseases. Annu Rev Pathol 2012;7:185-217

2. Vural A, Tuncer Kurne A, Karabudak R. Multipl Sklerozisin İmmünpatogenezi Kısım 1: Her plak aynı mıdır? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2016, 69 (2):75-80.