Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Önemli Değişiklik

27.05.2020


Sayın Üyemiz,

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile

ilgili olarak COVID - 19 ile mücadele sürecinde tarafımıza sıkça

yöneltilen iki sorunun 23 Mayıs tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan, “Tıbbi Kötü Uygulamaya

İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin

Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ” ile çözüme kavuşturulduğu görülmektedir.

 

Değişiklik metni bilgi için Resmi Gazete linki şöyledir

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200523-17.htm

İlk olarak yapılan değişiklik uyarınca, “Kamu ve özel sağlık kurum ve

kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili

birimlerinde pandemi sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki

tüm iş ve işlemler III. Risk Grubu kapsamında değerlendiril(ecektir).”

 

İkinci olarak yapılan değişiklik uyarınca ise, “Özel sağlık kurum ve

kuruluşlarında çalışan ve mesleklerini serbest olarak icra eden

sigortalıların kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili

mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu

kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde pandemi

sebebiyle görevlendirilmeleri nedeniyle yürüttükleri faaliyetleri,

ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin

poliçenin kapsamına dahildir.”

Bir noktanın daha önemle altını çizmek isteriz. Bu değişiklikler

1.1.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş sayılmaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu