31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: TTB

30.05.2020
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 1351/2020 Sayılı 29.05.2020 tarihli, “31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü” konulu yazısını ve yazının ilgili eklerini aşağıdaki bağlantıda bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Dr. M. Umut Akyol

TTB/ UDEK Başkanı


Ekler: www.ttb.org.tr/udek/link/abis0077.zip