Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

2.06.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Aşağıdaki kaslardan hangisi hipotenar bölgede bulunmaz?

 Seçenekler:

  1. Opponens digiti minimi [3 Oy]
  2. Fleksör digiti minimi [2 Oy]
  3. Palmaris brevis [15 Oy]
  4. Fleksör pollisis brevis [33 Oy]
  5. Abdüktör digiti minimi [5 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap D şıkkıdır.  Ulnar sinir el bileğinden geçtikten sonra hipotenar bölgede yüzeyel yerleşmiş palmaris brevis kası ile derin yerleşimli abdüktör digiti minimi, fleksör digit minimi ve opponens digit minimi kaslarını inerve eder. Fleksör pollisis brevis kası tenar bölge yerleşimli bir kas olup, genellikle median ve ulnar sinirler tarafından birlikte inerve edilmektedir.