56. Ulusal Nöroloji Kongremize Davet

9.06.2020

Türk Nöroloji Ailesi’nin Değerli Üyeleri,

Türk Nöroloji Derneği tarafından organize edilen ve bu yıl 56. kez düzenleyeceğimiz Ulusal Nöroloji Kongremizi ne yazık ki, dünyaca yaşamakta olduğumuz COVID-19 pandemisinin neden olduğu zor koşullar ve hepimizi çok üzen kayıplarımızın olduğu bir ortamda hazırlamak durumunda kaldık. İnsanlığın, eriştiği bu teknoloji ve bilgi çağında bu yeni düşmana karşı mücadelede bu kadar zayıf ve çaresiz kalması, şüphesiz hepimizi daha çok çalışma, bilgiyi paylaşma ve insanlığın yararına kullanma konusunda daha fazla düşünmeye  yönlendirdi.  Önemi daha da artan gerçeklerden biri de bilim alanlarının etkin işbirliği, multidisipliner yaklaşım gerekliliği idi. Ne yazık ki, sosyal ve ekonomik bilimlerin de zorlandığı bu dönemde en ağır yükü yine bizler, sağlık bilimi emekçileri yüklendi. 

Değerli meslektaşımız, bu zor günlerde de sürekli eğitimimizde en önemli katkı alanı olan kongremiz için TND yönetim Kurulu ve Bilimsel Çalışma Grupları olarak, hocalarımızın, dernek sekreteryamız ve kongre organizasyon firmamızın büyük ve özverili destekleri ile çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Elbette sizden aldığımız geri bildirimler kongremizin daha ileri gidebilmesi için en önemli dayanaklarımızı oluşturdu ve oluşturmaktadır.  Kongremizi her şeye rağmen,  her yıl olduğu gibi bir önceki yıldan daha zengin, daha aktif, daha yararlı ve nöroloji camiasının her türlü paylaşımı yapabileceği bir aile ve gurur platformu olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. COVID-19 pandemi dönemine has kongre ve toplantı düzenleme ile ilgili gelişmeleri ve yasal prosedürü yakından takip etmekteyiz. Elbette, büyük bir engel olmaz ise yüz yüze yapacağımız bir kongre birinci tercihimizdir. Ancak, gelişecek şartların getireceği alternatif çözümler üzerinde de çalışmalarımız sürdürmekteyiz. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşıp, camiamız için en iyisini yapmaya çalışacağız.

Yaşadığımız yüzyılda gelişimini ve etkisini büyük bir ivme ile artıran “Nöroloji”, sadece bilim alanında değil, sosyal ve yaşam alanlarında da etkili olarak,  bütün dünyada gelişmeye devam etmektedir. Sağlık politikaları oluşturulurken “Beyin sağlığı olmadan sağlık olmaz” vurgusu her platformda yapılmaktadır. Nörolojik hastalıklar, hasta ve hasta yakınları, sağlık alanında çalışanlar için en fazla sağlık yükü oluşturan hastalık gruplarındandır ve sağlıkla yaşanacak yılların kaybında nörolojik hastalıklar ilk sıralarda yer almaktadır. Dünya çapında global kayıpta %10’luk kısmı nörolojik hastalıklar oluşturmaktadır. Türkiye nöroloji uzmanları olarak, alanımızdaki gelişmeleri yakından izlemeyi, hekimlik pratiğimizde karşılaştığımız engel ve sorunları çözmeye çalışmayı, çalışmalarımızı, bilgimizi ve deneyimlerimizi paylaşmayı ve bu gelişmelere katkıda bulunmayı hedefleyen ulusal kongremiz bu yıl yine sadece ülkemize değil, bölge ülkelerindeki nörologlara da hitap edecek bir organizasyonla  “56. Ulusal Nöroloji Kongresi-Uluslararası Katılımlı” olarak, 27 Kasım – 3 Aralık 2020 tarihleri arasında, Maritim Pine Beach Otel’de gerçekleştirilecektir.

Ulusal kongremiz hem üyelerimiz için hem de yurtdışından kongremize katılacak meslektaşlarımız için hem bilimsel paylaşımın üst düzeyde gerçekleşebilmesini sağlamak hem de nöroloji ailesinin daha da yakınlaşacağı sosyal paylaşımların yapılabilmesini amaçlamakta ve alanımıza yakışan bilimsel ve sosyal ortamlar sağlamayı amaçlamaktadır. Bilimsel programımız, bu yıl da genel nörolojik yaklaşımlar yanısıra, özelleşmiş alanlara da ayrıntılı bir bakış sağlayabilecektir.

Bu yıl kongremizin ana teması “Nörogenetik” olarak belirlenmiştir.

Bu yıl kongremizin ana teması “Nörogenetik” olarak belirlenmiştir.  Bu nedenle 56. Ulusal Nöroloji kongremizde alanlarında deneyimli uzman konuşmacılarımızla beraber nörogenetik alanında son bilgi ve beceri birikimlerini, güncel klinik tanı ve tedavi yaklaşımlarını sizlerle paylaşmayı amaçlamaktayız.

Toplumdaki hastalıkların çoğu bir veya daha fazla gen ile çevresel faktörlerin etkileşimini içeren karmaşık nedenlere bağlı olarak gelişir. Bu hastalıklarda bazen tek bir gen bozukluğu hastalığı oluşturabilir, Farklı nörolojik bulguların birarada olduğu 200’den fazla kalıtsal nörolojik tek gen hastalığı bilinmektedir. Bunlar içinde Huntington Hastalığı, kas distrofileri sık karşılaşılan ve iyi bilinen örneklerdir. Ancak nörolojik hastalıkların yaklaşık %90’ı çevresel nedenler genetik yatkınlığa eklendiği zaman gelişir. Yani mültifaktöryel olarak adlandırılan bu bozukluklar genetik ve çevresel etkilerin bileşimi sonucu oluşur. Kanserler, hipertansiyon gibi nörolojik hastalıkların çoğunluğu (epilepsi hastalıklarının çoğunluğu, migren, Parkinson ve Alzheimer Hastalığının ailesel olmayan şekilleri) bu duruma örnek olarak verilebilir.

Genetik bilimi, genlerin yapısı ve işleyiş şekilleri, görevlerini, çocuklara kalıtım özelliklerini ve toplumdaki dağılımı ile ilgilenir. Bu kadar geniş bir alanı kapsayan genetik bilimi farklı dallara ayrılır. Temel olarak klinik ve laboratuar dışında genetik danışmanlık önemli bir yer tutmaktadır.

Son 50 yılda gelişen bilim ve teknolojiye paralel olarak bilgi birikimi hızla artmıştır. Aile içi ve toplumda hastalıkların dağılımına, oluşumuna, kontrolüne neden olan genetik fatörlerin incelenmesi, hastalıklar ile genetik alt yapı arasındaki  ilişkilerin belirlenmesi, gen – çevre  etkileşimi konuları genetik epidemiyolojik çalışmalar yapılmaktadır.

Ana tema dışında da oldukça geniş bir yelpazeye sahip bilimsel içerik nörolojinin spesifik alanlarında aktivite gösteren bilimsel çalışma grupları tarafından düzenlenmiş tam ve yarım gün kurslar ve diğer kongre oturum programları ile yürütülecektir. Katılımcıların istedikleri kredili oturuma katılabilmeleri için kursların kontenjanlarla sınırlı olması nedeniyle ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. COVID-19 önlemlerinin salon düzenlemeleri ve kontenjanlarını etkileyebileceği öngörülmektedir. Alanımızda hem ana tema konusunda hem de nörolojik hastalık yelpazesinde yer alan diğer alanlarda deneyimli ve aktif meslektaşlarımız yanı sıra yetişmekte olan genç bilim insanı meslektaşlarımız kongrenin bilimsel programında çalışma gruplarının programları doğrultusunda yer alacaklardır. Bölgemizde nörolojik sorunların komşu ülke temsilcileri ile paylaşıldığı ve gözden geçirildiği “In The Region” oturumunda bu yıl  “COVID-19 in The Region” olarak belirlenmiştir. Bu toplantı gerekirse online gerçekleştirilecektir.  Sözel ve poster sunumları, çalışma guruplarının önereceği  ve TND tarafından atanacak  jüriler tarafından değerlendirilecek ve özellikle genç meslektaşlarımızın bilimsel çaba ve ürünlerinin en iyi şekilde sunulması sağlanacaktır.

Nöroloji eğitim ve hizmet alanında herzaman yanımızda olan hemşire arkadaşlarımız için bu yıl da nöroloji hemşirelerine yönelik birbuçuk günlük bir kurs düzenlenecektir.

Mesleğimizin karşı karşıya olduğu sorunlar, SUT-SGK uygulamaları, özlük haklarında yaşanan problemler, devam eden ve tamamlanan süreçler bireysel ve topluca ele alınmak üzere özel bir çalıştayda paylaşılacaktır.  Özellikle mecburi hizmet görevini yürüten nöroloji uzmanlarının karşılaştıkları sorunlar ve özel sağlık kuruluşları da olmak üzere nörolojinin farklı alanlarında çalışan nörologlar  deneyimlerini, sorunlarını aktarabilecekler ve hukuksal destek de dahil olmak üzere çözüm önerileri birlikte tartışılacaktır.  Kongre öncesi ve kongre süresince de bu konularda soru ve dileklerin toplanıp, çalıştay öncesinde moderatörlere iletilmesi sağlanacaktır.  

Kongremiz olağan genel kurul toplantısı ve yönetim kurulu seçimlerine de ev sahipliği yapacak, nöroloji ailemizi güçlendirme ve nöroloji alanını daima geliştirme misyonumuz için bayrak yarışı başarıyla sürecektir.  

Kongre fiziksel koşullarının elverdiği ölçülerde sosyal programlarla da renklendirmeye çalışacağımız kongremizde yılın yorgunluğunu da hep birlikte atmaya çalışacağız.

Türk Tabipleri Birliği ve EAN tarafından kredilendirilecek olan kongremiz 17. Nöroloji Yeterlik Sınavı'na da ev sahipliği yapacaktır. Bu yıl da kongremize bildiri ile katılacak öncelikle genç arkadaşlarımıza, elimizden geldiğince çok sayıda katılımcıya Türk Nöroloji Derneğince kongre kayıt, ulaşım ve konaklama desteğinin verilmesini sağlamaya çalışacağız. Kongremizin nöroloji ailesi için yararlı, aktif ve dostça geçmesini diliyoruz. Görüşmek üzere... 


Saygılarımızla,

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk
Türk Nöroloji Derneği Başkanı
Kongre Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurulu Adına