Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

16.06.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği


Aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıyan multipl skleroz hastasında 2 yıl içinde yeni hastalık aktivitesi (yeni atak veya beyin MRG’sinde yeni T2 lezyonu veya kontrast tutan lezyon) gelişme riski en düşüktür?Seçenekler:
  1. Son 2 yıl içerisinde yeni atak veya yeni MRG aktivitesi göstermeyen ve hastalık modifiye edici tedavi almayan RRMS hastası [28 Oy]
  2. Beyin MRG’sinde 3 mm çapından büyük 3 T2 lezyonu bulunan klinik izole sendromlu hasta [7 Oy]
  3. Tek klinik atağı ve beyin MRG’sinde 2 kontrast tutan lezyonu olan hasta [1 Oy]
  4. Oligoklonal bandı pozitif, radyolojik izole sendromu olan hasta [27 Oy]
  5. Son 2 yıl içinde bir atağı ve son 1 yıl içerisinde yeni kontrast tutan 1 lezyonu olan RRMS hastası [3 Oy]


Doğru Cevap:

Doğru cevap A şıkkıdır. Bir MS hastasında takip eden 2 yıl içinde yeni hastalık aktivitesi gelişme riskini anlamak için geçmiş 2 veya 3 yıl içinde meydana gelmiş inflamatuvar olayları (yeni klinik atak veya beyin MRG’sinde yeni T2 lezyonu veya kontrast tutan lezyon) incelemek gerekir. Normal MRG’si olan klinik izole sendromlu hastalar ile son 2 yıl içerisinde yeni atak veya yeni MRG aktivitesi göstermeyen RRMS hastaları düşük risk grubunu oluşturmaktadır. Bu hastaların hastalık modifiye edici tedavilerden faydalanma oranı düşüktür.

 

 

Risk Grubu

Fenotip

Hastalık-modifiye edici tedavi

Düşük risk

Normal MRG’si olan klinik izole sendromlu hasta

Önerilmez

Orta risk

Son 2 yıl içerisinde yeni atak veya yeni MRG aktivitesi göstermeyen ve hastalık modifiye edici tedavi almayan RRMS hastası

 

Radyolojik izole sendrom; oligoklonal bandı (+) olan veya spinal kord lezyonu olanlarda risk artar

Belirsiz

Yüksek risk

T2’de iki ya da daha fazla ≥3 mm’den lezyonu olan klinik izole sendromlu hasta; sigara içenlerde, <30 yaş bireylerde, D vitamini düşük olanlarda risk artar

Önerilir

Çok yüksek risk

Tek atağı olmasına rağmen 2017 MS tanı kriterlerini karşılayan hasta; beyin MRG’sinde ≥2 kontrast tutan hastalarda risk en fazladır

 

Klinik izole sendromu fenotipinde olup takipte beyin MRG’sinde yeni hastalık aktivitesi gösteren hasta

 

Son 2-3 yıl içinde ≥2 inflamatuvar olay geçirmiş olan RRMS hastası (yeni atak veya beyin MRG’sinde yeni T2 lezyonu veya kontrast tutan lezyon)

Önerilir

Kaynak: Metz LM. Clinically Isolated Syndrome and Early Relapsing Multiple Sclerosis. Continuum (Minneap Minn) 2019 Jun;25(3):670-688. DOI: 10.1212/CON.0000000000000729