Nöromüsküler: “COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar“

17.06.2020
Değerli üyelerimiz,
 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 02.06.2020 tarihinde yayınladığı “COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar“ konulu duyurusunda nöromusküler hastalıkların yer almadığının tespit edilmesi üzerine sağlık otoriteleri ile yapılan görüşmelerde hastaların e-nabız sistemi üzerinde 01.06.2020 tarihinden önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı nöromusküler hastalık tanısı varsa bu kamu çalışanlarına Bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi” üretilmesinin mümkün olacağı öğrenilmiştir. Duyurulur.
 
Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu