Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

23.06.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


30 yaşındaki erkek hasta son yıllarda eklem ve kas ağrıları çektiğini, ayaklarına küçük geldiği için daha büyük numaralı ayakkabı almak zorunda kaldığını, parmağını sıktığı için yüzüğünü sürekli büyüttüğünü, ellerinin sürekli uyuştuğunu belirtiyor, ayrıca dişlerinin giderek ayrıldığını söylüyor. Kan tetkikleri ile bu hastanın hastalığını belirliyorsunuz. Bu hastada saptadığınız kan tablosu anormalliğinin kaynağını saptamada kullanılabilecek en akılcı test aşağıdakilerden hangisidir?

 Seçenekler:

  1. Hepatik USG [3 Oy]
  2. Beyin MRG [64 Oy]
  3. Tüm vücut PET/BT [7 Oy]
  4. Toraks BT [3 Oy]
  5. Renal USG [6 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap şıkkıdır. Kas-iskelet sisteminde somatik değişiklikler, çene ve burnun büyümesi ve çenede maloklüzyon, Karpal Tünel Sendromu akromegalide görülen klasik bulgulardır. Akromegali, hipofiz bezinde büyüme hormonu (“growth hormone” = GH) salgılayan adenomun neden olduğu nadir görülen bir hastalıktır. Hastalığın belirtileri, GH ve insülin-benzeri büyüme faktörü-1 (“insulin-like growth factor-1” = IGF-1) fazlalığına bağlı ortaya çıkmaktadır. GH karaciğerde IGF-1 yapımına ve kanda IGF-1 düzeyinin artmasına neden olur. IGF-1’in ise kemik büyümesine potent etkilerinin olduğu bilinmektedir. Hastalığın tanısı, artmış GH ve/veya IGF-1 düzeyinin gösterilmesi ile konur. Bu kan tablosu değişikliğine neden olan hipofiz tümörünün saptanması için beyin MRG’si çekilmelidir. Akromegali tedavisinin amaçları; hipofiz tümör hacmini azaltmak, tümör nüksünü engellemek, uzun dönem mortalite ve morbiditeyi önlemek ve komorbiditeleri tedavi etmektir. Bu hedeflere ulaşmak için; cerrahi, medikal tedavi ve radyoterapi tek başlarına veya gerektiğinde kombinasyonlar halinde kullanılabilir.

Kaynaklar:

1. Chanson P, Salenave S, Kamenicky P. Acromegaly. Handbook of clinical neurology. 2014;124:197-219.

2. Melmed S, Colao A, Barkan A, Molitch M, Grossman AB, Kleinberg D, et al. Guidelines for acromegaly management: an update. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2009;94(5):1509-17.