Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

29.06.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Nöroloji polikliniğine çarpıntı, halsizlik yakınması ile başvuran bir kadın hastada non-valvuler atriyal fibrilasyon saptanıyor. Hasta bu ritim bozukluğunun inme için bir risk faktörü olduğunu okuduğunu söylüyor. Hastaya ait aşağıdaki özelliklerden hangisi inme riskini artırmada diğerlerine göre daha geride kalır?Seçenekler:

  1. Üç ay önce TIA geçirmiş olması [2 Oy]
  2. Hipertansiyonu olması [0 Oy]
  3. Yaşının 64 olması [45 Oy]
  4. Diyabet hastası olması [0 Oy]
  5. Kadın olması [70 Oy]


Doğru Cevap:

Doğru cevap C şıkkıdır. AF hikayesi olan bir hastada inme riskini tahmin etmede CHADSskoru veya 2010 yılından bu yana pratikte kullanılan ve CHADS2 skorlamasına göre düşük riskli hastalarda daha iyi bir risk saptaması yapan CHA2DS2-VASC skorlaması kullanılabilir. Soruda verilen seçeneklere bakıldığında, hastanın mevcut yaşı diğer risk faktörlerine göre daha geri plandadır.

CHADS2 Skoru1

CHA2DS2-VASC SKORU2

Congestive heart failure (Konjestif kalp yetmezliği) – 1 PUAN

Hypertension (Hipertansiyon) – 1 PUAN

Age > 75 (Yaş > 75) – 1 PUAN

Diabetes (Diyabet) – 1 PUAN

Stroke or TIA (İnme veya TIA) – 2 PUAN

 

O PUAN – Düşük risk

1-2 PUAN – Orta risk

≥ 3 PUAN – Yüksek risk

 

Congestive heart failure / LV dysfunction (Konjestif kalp yetmezliği / LV dys.) – 1 PUAN

Hypertension (Hipertansiyon) – 1 PUAN

Age > 75 (Yaş > 75) – 2 PUAN

Diabetes (Diyabet) – 1 PUAN

Stroke or TIA (İnme veya TIA) – 2 PUAN

Age 65-74 (Yaş 65-74) – 1 PUAN

Sex category (Kadın cinsiyet) – 1 PUAN

Kaynaklar: 1. Circulation 2004 Oct 19;110(16):2287-92; 2. Chest 2010;137:263-72