TND DUYURUYOR: NÖROLOGLAR NOAK RAPORU ÇIKARABİLECEK !

30.06.2020

TND DUYURUYOR: NÖROLOGLAR NOAK RAPORU ÇIKARABİLECEK !

Türk Nöroloji Derneğinin uzun süren ısrarlı gayreti sonuç verdi. 24/6/2020’de yürürlüğe giren en son SUT düzenlemesinde Nöroloji uzmanlarına “Non-Vitamin K Oral antikoagülan ilaçların atrial fibrilasyon olgularında inmenin önlenebilmesi amacıyla” rapor çıkarma ve reçeteleme yetkisi kazandırıldı. Bu düzenleme ile üç nöroloji uzmanı veya bir nöroloji uzmanı adı geçen diğer branşlardan iki uzman ile bu raporları düzenleyebilecek. INR takiplerinin aksama riski olan bu dönemde bu düzenlemenin önemi açıktır.

Güncel düzenlemede SUT’un 4.2.15’inci maddesinin 4.2.15.D-1- Dabigatran, rivaroksaban, edoksaban  ve apiksaban bölümü şu şekildedir.

            (1) Sağlık kurulu raporunda belirtilmek kaydıyla; inme veya geçici iskemik atak öyküsü, ≥ 75 yaş, kalp yetmezliği NYHA Sınıf ≥II, diabetes mellitus veya hipertansiyon durumlarından bir ya da daha fazlasına sahip olan orta-ciddi mitral darlık veya mekanik protez kapağı olmayan nonvalvuler atriyal fibrilasyonlu hastalarda;

            a) En az 2 ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra en az birer hafta ara ile yapılan son 5 ölçümün en az üçünde varfarin ile hedeflenen INR değerinin 2-3 arasında tutulamadığı durumlarda varfarin kesilerek dabigatran veya rivaroksaban veya apiksaban  veya edoksaban  tedavisine geçilebilir.

              b) Varfarin tedavisi altında iken serebrovasküler olay geçirenlerde doğrudan dabigatran veya rivaroksaban veya apiksaban  veya edoksaban  tedavisine geçilebilir.

            (2) Yukarıda tanımlanan durumların belirtildiği; en az birinin kardiyoloji  veya nöroloji uzman hekimi olması koşuluyla, kardiyoloji, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, kalp damar cerrahisi ve nöroloji uzman hekimlerinden en az üçünün bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu