TND DUYURUYOR: SGK, GABAPENTİN VE PREGABALİN İÇİN DANIŞTAY KARARINI UYGULAMAYA ALDI

30.06.2020

Türk Nöroloji Derneği, 04/09/2019 tarihli Sağlık Uygulama Tebliğinde gabapentin ve pregabalin için üçüncü basamak sağlık kurumlarında yazılma koşuluna karşı dava açmış ve Danıştay Onuncu Dairesinin 11/02/2020 tarih ve 2019/11378 sayılı kararı ile bu ilaçların “üçüncü basamak sağlık kurumlarında" ibarelerinin “yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmişti. Sosyal Güvenli Kurumu bugün yaptığı duyuruda 01/07/2020 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddelerinin bu doğrultuda yürütüleceğini bildirmiştir. Bu bağlamda ikinci basamakta çalışan meslektaşlarımızın ilgili ilaçları raporlama ve reçetelemesi konusunda engel kalmamıştır. Türk Nöroloji Derneği alanımızı ilgilendiren tüm sorunlara hızlı çözüm getirme gayret ve kararlılığını sürdürmeye devam edecektir. Tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu