Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

6.07.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Haftanın Sorusu:

Erken başlangıçlı otozomal dominant Alzheimer hastalığının en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 Seçenekler:

  1. Presenilin 1 [40 Oy]
  2. Presenilin 2 [14 Oy]
  3. TREM2 [4 Oy]
  4. Amiloid prekursor protein [35 Oy]
  5. RUFY1 [5 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap A şıkkıdır. Presenilin 1, presenilin 2 ve APP erken başlangıçlı olguların %60-70’inde görülmektedir. Bunlar arasında en sık saptanan presenilin 1 mutasyonlarıdır.

Kaynak: Sherva R, Kowall NW. Genetics of Alzheimer disease. In: UpToDate, DeKosky ST, Raby BA (Eds), UpToDate, Waltham, MA, 2018.