Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

14.07.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği


İleri evre metastatik meme kanseri nedeni ile cerrahi, meme ve aksilla radyoterapisi,  doksorubisin, siklofosfamid, paklitaksel kemoterapisi alan hastanın bu tedavilerden yaklaşık 1 ay sonra ilerleyici dengesizlik, el-göz koordinasyon güçlüğü ve konuşma bozukluğu başlıyor. Çekilen kontrastlı kranial MRG’sinde patoloji gözlenmeyen hastanın belirtilerini açıklayabilecek en olası tanı nedir?Seçenekler:

  1. Kemoterapi komplikasyonu [14 Oy]
  2. Spinal kord metastazı [1 Oy]
  3. Radyoterapi komplikasyonu [9 Oy]
  4. Paraneoplastik sendrom [79 Oy]
  5. İmmün polinöropati [10 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap D şıkkıdır. Paraneoplastik serebellar dejenerasyon herhangi bir kanser ile ilişkili olabilen nadir bir sendromdur. En sık akciğer (genellikle küçük hücreli) kanseri ile ilişkilidir. Diğer sık görülenler meme ve jinekolojik kanserler ile lenfomadır (genellikle Hodgkin lenfoma),  Eşlik eden paraneoplastik antikorlar sıklıkla anti-Yo (meme ve jinekolojik kanserler), anti-Tr (ya da anti-Delta/Notch-like epidermal growth factor-related receptor [DNER]; Hodgkin lenfoma) ve antimetabotropik glutamat reseptör 1 (mGluR1; Hodgkin lenfoma) antikorudur. Kemoterapi ilaçlarından bazıları duyusal nöronopati (ganglionopati) ve nöropati yapsa da hastanın yakınmaları ile kemoterapi (paklitaksel) tedavisi arasındaki sürenin kısalığı ve hastanın dizartri yakınmasının olması bu olasılığı uzaklaştırmaktadır. Hasta kranial bölge dışında radyoterapi aldığından ve spinal metaztazlarda dizartri beklenmediğinden bu olasılıklar da dışlanabilir.

Kaynak: Dalmau J, Rosenfeld MR. Paraneoplastic cerebellar degeneration. In: UpToDate, Wen PY (Ed), MA, 2020.