Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

28.07.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 

 


 

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi direkt faktör Xa inhibitörüdür?Seçenekler:

  1. Silostazol [3 Oy]
  2. Varfarin [1 Oy]
  3. Edoksaban [28 Oy]
  4. Dabigatran [14 Oy]
  5. Alteplaz [4 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap C şıkkıdır. NOAK’lar içinde direkt faktör Xa inhibitörleri rivaroksaban, edoksaban ve apiksaban olup, dabigatran direkt trombin inhibitörüdür. Silostazol, fosfodiesteaz inhibitörü olan bir antiagregandır. Alteplaz, doku plazminojen aktivitörüdür.

Kaynak: Bradley's Neurology in Clinical Practice E-Book. Seventh Edition. Ch. 65, pp. 920-967.