Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

12.08.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Aurasız migren tanısı alıp profilaktik tedavi başlanan 41 yaşındaki kadın hasta ilaç başlanmasından yaklaşık 3 ay sonra acil servise şiddetli üst karın ağrısı, ateş, halsizlik, bulantı, kusma yakınmaları ile başvuruyor. Serum amilaz seviyesinde saptanan 3 kat yükseklik dışında kan tablosu normal sınırlarda bulunuyor. Sizce hastaya başlanan hangi profilaktik ilaç bu tabloyla ilişkili olabilir?Seçenekler:
  1. Verapamil [10 Oy]
  2. Amitriptilin [9 Oy]
  3. Topiramat [24 Oy]
  4. Propranolol [4 Oy]
  5. Valproik asit [68 Oy]


Doğru Cevap:

Doğru cevap E şıkkıdır. Hastanın mevcut klinik ve laboratuvar tablosu akut pankreatiti düşündürmektedir. Soruda belirtilenler içinde bu tabloyu yaratma riski olan ilaç valproik asittir. Eğer hastada valproik asit ilişkili pankreatit düşünülüyorsa, ilaç kesilmelidir.

Kaynak: https://www.drugs.com/sfx/valproic-acid-side-effects.html