Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

31.08.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği


50 yaşındaki Miyastenia gravis (MG) hastası acil servise bilinç durumunda değişiklik yakınması ile başvuruyor. Eşi, hastanın ilaç uyumunun iyi olmadığını ve MG için adını bilmediği ilaçları uzun zamandır kullandığını belirtiyor. Hastanın yakın zamanda enfeksiyon geçirme öyküsü yok. Fizik muayenesinde tansiyonu 80/50 mmHg ölçülen hastada yuvarlak yüz, ense ve omuzda aşırı yağlanma, karın cildinde mor pembemsi çatlaklar, kol ve bacaklarda incelme dikkati çekiyor.  Motor muayenede patoloji gözlenmiyor. Acilde yapılan tetkiklerinde hiponatremi, hiperkalsemi, ve metabolik asidoz saptanıyor. Hastanın durumunu stabilize etmek için ilk planda yapılması gereken tedavi nedir?Seçenekler:

  1. IVIg [6 Oy]
  2. Sodyum seviyesini yükseltmek [33 Oy]
  3. Potasyum seviyesini azaltmak [6 Oy]
  4. Plazma değişimi [14 Oy]
  5. Hidrokortizon [36 Oy]

Kaynak:


Doğru Cevap:

Doğru cevap E şıkkıdır. Hastanın tablosu, MG nedeniyle muhtemelen uzun süredir kullanılan prednizona bağlı gelişen Cushingoid tutuluştur. Bu hastalarda hipotansiyonun eşlik ettiği ensefalopati gözlendiğinde adrenal yetmezlik geliştiği düşünülmelidir. Hastada gelişen adrenal yetmezliğin olası nedeni, ilaç uyumu olmayan hastanın steroid tedavisini ani kesmesidir, bu nedenle hastaya stres-doz steroid uygulanmalıdır. Adrenal yetmezlikte elektrolit bozuklukları ve metabolik asidoz gözlenmektedir. Stres doz steroid uygulaması ile bu tabloların da düzelmesi beklenir.
 
Kaynak: Bradley's Neurology in Clinical Practice E-Book. Seventh Edition. Ch. 52, pp. 696-712.