14. Türk Nöroloji Derneği Board Kursu 14-25 Eylül 2020 / Online

6.09.2020

Kursa Davet

Sayın Katılımcımız,

Türk Nöroloji Derneği Yeterlik (Board) Kurulu, TTB-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (UDKK) ve European Union of Medical Specialists (UEMS) ile paralel olarak uzmanlık eğitimi kalitesini yükseltmek, eğitim kurumları arasında standardizasyonu sağlamak, sürekli tıp eğitimini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Board kurulumuz, Yeterlilik kurulları Board Yönergesine uygun olarak; düzenlemeye başladığı yeterlik kurslarının bu yıl 14. sü gerçekleştirilecektir. COVID-19 nedeniyle bu yıl 14 - 25 Eylül 2020 tarihleri arasında sanal ortamda yapılması planlanmıştır. Her yıl olduğu gibi yine çok sayıda öğretim üyesi desteği ile gerçekleştirilecek olan kursun konuşmacı sunumları konuşmacılarımızdan online ortamda talep edilerek sanal yeterlik kursu web sitesine yüklenmiştir.

14- 25 Eylül 2020 tarihleri arasında sunumlarla ilgili sorularınızı yanıtlamak ve tartışmak üzere tartışma oturumları düzenlenecektir. Her oturum için ayrı günlerde planlanmış tarih ve saatleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

Bu yıl online olarak gerçekleştirilecek kursunumuzun genç arkadaşlarımıza, elimizden geldiğince çok sayıda katılımcıya yararlı, aktif ve dostça geçmesini diliyoruz.

 

Dr.Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Neşe Çelebisoy
Yeterlik Kurulu Başkanı Yürütme Kurulu Başkanı

Programı indirmek için lütfen tıklayınız.

Ulaşmak için lütfen tıklayınız.