Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

6.10.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Akut başlangıçlı ve hızlı ilerleyici ensefalopati tablosu ile gelen hastanın MRG’sinde aşağıdaki bulgu ile karşılaşıyorsunuz. Sunulan viral etyolojik faktörlerden hangisi bu tabloya neden olmaz?

 Seçenekler:

  1. Covid-19 [4 Oy]
  2. Kızamık [4 Oy]
  3. Kabakulak [1 Oy]
  4. Rota [23 Oy]
  5. Hepsi neden olur [65 Oy]Doğru Cevap:

Doğru yanıt E şıkkıdır. Korpus kallozumun splenium kısmının geçici lezyonları,  korpus kallozumun splenium kısmında izole geçici lezyona eşlik eden hafif esnefalit/ensefalopati, geçici splenium lezyonları ve geçici splenium lezyon sendromu adları ile de bilinen korpus kallozumun sitotoksik lezyonları, nöbet sonrası, metabolik bozukluğa bağlı olarak, santral sinir sistemi kanserlerinde, ilaç ve toksik nedenlerle, subaraknoid kanamaya eşlik ederek veya enfeksiyöz nedenlere bağlı görülebilir. Enfeksiyöz nedenler arasında viral, bakteriyal ajanlar rol alabilir. Tanımlanmış viral nedenler arasında inflüenza, kızamık, kabakulak, herpes, adenovirüs, varisella zoster, rotavirüs ve en son olarak Covid-19 virüsü yer almaktadır.

Kaynaklar: 1. https://radiopaedia.org/articles/cytotoxic-lesions-of-the-corpus-callosum-cloccs

 

2. Teaching NeuroImages: Cytotoxic lesions of the corpus callosum (CLOCCs) in encephalopathic patients with COVID-19. doi: 10.1212/WNL.0000000000010880