Nörolojide Nütrisyon Seminerleri

7.10.2020

Zoom Webinar ID: 912 8187 6532

Şifre: 123456

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Levent GÜNGÖR – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun

Doç. Dr. Nedim ONGUN- Burdur Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, Burdur