Azatioprin etken maddeli ilaç için TND TİTCK Endikasyon Dışı Başvurusu kabul edildi

9.10.2020

Değerli meslektaşımız,

 

Azatioprin etken maddeli ilaç Türk Nöroloji Derneğinin devam eden girişimleri sonucu Myastenia Gravis, Lambert-Eaton Myastenik Sendrom, Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati, Multifokal Motor Nöropati, Multipl Skleroz, Nöromyelitis Optika, Nörosarkoidoz, Nörobehçet, Serebral Vaskülit ve Otoimmun Ensefalit Tanıları için TİTCK endikasyon dışı ilaç listesi-ek 4 kapsamına alınmıştır. Duyurulur.

 

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu