Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

20.10.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği


REM uyku davranış bozukluğu olan bir hastada aşağıdaki nörodejeneratif hastalıklardan hangisinin gelişme riski en fazladır?

 


Seçenekler:
  1. Alzheimer hastalığı [14 Oy]
  2. ALS [6 Oy]
  3. Kortikobazal dejenerasyon [23 Oy]
  4. Huntington hastalığı [2 Oy]
  5. Multisistem atrofi [63 Oy]


Doğru Cevap:
Doğru cevap E şıkkıdır. REM uyku davranış bozukluğu çoğunu α-sinüklein patolojisi ile ilişkili (Parkinson hastalığı, Lewy cisimcikli demans, multisistem atrofi) hastalıkların oluşturduğu bir grup nörodejeneratif hastalığın öncü bulgusu olabilir. Her ne kadar ALS hastalarında da REM uyku davranış bozukluğu riski artmış olsa da, bu risk α-sinüklein patolojilerine göre daha düşüktür.

Kaynak: Howell, Michael, MD, FAAN. Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder and Other Rapid Eye Movement Parasomnias. Continuum. 2020;26(4):929-945. doi:10.1212/CON.0000000000000896.