Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

3.12.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Beyin metastazlarının yaklaşık %15’i hemorajik transformasyon gösterir. Aşağıdakilerden hangisi hemorajik metastaz yapma eğiliminde olan tümörler içinde yer almaz?Seçenekler:
  1. Kolon adenokarsinom [37 Oy]
  2. Küçük hücreli akciğer kanseri [19 Oy]
  3. Malign melanom [21 Oy]
  4. Tiroid kanseri [54 Oy]
  5. Renal hücreli karsinom [16 Oy]


Doğru Cevap:

Doğru cevap A şıkkıdır.  En fazla hemorajik metastaz yapma eğilimi malign melanomda bulunmaktadır. Bunun dışında akciğer kanseri, renal hücreli kanser, koryokarsinom, tiroidin papiller kanseri, meme kanseri, hepatosellüler karsinom, hepatoblastom ve osteogenik sarkom da bu duruma yol açabilir.

Serebral parenkimal metastaz; böbrek, meme, tiroid ve akciğer adenokarsinomunda genellikle tek adet iken, küçük hücreli kanser ve melanomda sıklıkla çok sayıdadır ve beyaz-gri cevher birleşim bölgesini sever.

Kaynaklar: 1. Bradley's Neurology in Clinical Practice E-Book. Seventh Edition. Part II, pp. 428

2. https://radiopaedia.org/articles/haemorrhagic-intracranial-metastases