Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

14.12.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneğ

 


43 yaşındaki erkek hasta acil servise ateş, şiddetli baş ağrısı ve bunları takip eden bilinç bulanıklığı ile başvuruyor. Nörolojik muayenesinde ense sertliği, papil ödem saptanıyor. Kranial BT normal sınırlarda bulunuyor. Yapılan BOS incelemesinde beyaz küre 350/mm3 (nötrofil ağırlıklı), protein 90 mg/dl ve şeker 30 mg/dl (eş zamanlı kan şekeri: 98 mg/dl) saptanıyor. Bu hastaya başlanması gereken ampirik tedavi hangisi olmalıdır?Seçenekler:

  1. Vankomisin, seftriakson, ampisilin [19 Oy]
  2. Vankomisin, seftriakson, metronidazol [19 Oy]
  3. İsoniazid, rifampisin, etambutol [34 Oy]
  4. Vankomisin, seftriakson [28 Oy]
  5. Vankomisin, metronidazol, rifampisin [12 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap D şıkkıdır. BOS’ta tespit edilen nötrofil ağırlıklı beyaz küre yüksekliği, yüksek protein ve düşük şeker bakteriyel menenjit ile uyumludur. Başlanacak ampirik tedavi predispozan faktörler ve hastanın yaşına göre değişiklik gösterir. Elli yaşın altındaki bir bireyde en olası bakteriyel patojenler S. Pneumoniae ve N. Meningitidis olduğundan ampirik tedavide Vancomycin + seftriakson / sefotaksim / sefepim önerilir. 50 yaşın üstündeki hastalarda L. Monocytogenes’i de kapsaması için tedaviye ampisilin eklenir.

Kaynak: Bradley's Neurology in Clinical Practice E-Book. Seventh Edition. Ch. 79, pp. . 1147–1158