Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

21.12.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Haftanın Sorusu:

İnfodemi nedir?

 Seçenekler:

  1. Pandemi konusunda doğru bilgilere ulaşmak için Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan bilgi ağı [23 Oy]
  2. Bir enfeksiyon etkeninin veya hastalığın belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumunda veri girilmesi gereken uluslararası bilgi ağı [22 Oy]
  3. Belli bir yer ve zaman diliminde, vaka sayısının beklenenden fazla olması veya beklenen sayıda olsa bile, benzer özellikte olay veya vakaların birikmesi durumu [3 Oy]
  4. Bir hastalığın dünya çapında görülmesi durumu [1 Oy]
  5. Aşırı ve asılsız bilgi veya haber salgınının, toplumda korku ve paniğe yol açarak, esas salgının yönetimini zorlaştırması durumu [59 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap E şıkkıdır. DSÖ, infodemi kavramını şöyle tanımlıyor: “Aşırı ve asılsız bilgi veya haber salgınının, toplumda korku ve paniğe yol açarak, esas salgının yönetimini zorlaştırması”. Ne yazık ki bu, COVID-19’dan daha hızlı yayılıyor.

Kaynaklar: 1. HBT Sayı 246 - 11 Aralık 2020 12-13

2. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ile Mücadele Rehberi. https://hsgm.saglik.gov.tr/dosya/mevzuat/genelge/Bulasici-Hastaliklar-ile-Mucadele-Rehberi-Genelgesi-2017-11.pdf