Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

4.01.2021

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Friedreich ataksisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

 Seçenekler:

  1. Frataksin geninde mutasyonlara bağlı gelişen GAA tekrarı ile karakterize otozomal resesif geçişli bir hastalıktır [6 Oy]
  2. Elektrofizyolojik incelemede duyu sinir amplitüd düşüklüğü olması veya duyu sinir potansiyellerinin elde edilememesi beklenir [14 Oy]
  3. Tekrar sayısı yüksek olan hastalarda kardiyomiyopati ve diyabet görülme ihtimali artar [17 Oy]
  4. MRG’de en sık saptanan anormallik beyin sapı ve serebellum atrofisidir [34 Oy]
  5. Derin tendon refleksleri (DTR) genellikle elde edilemese de bir grup hastada DTR korunur [16 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap D şıkkıdır. Friedreich ataksisinde her ne kadar beyin sapı ve serebellum atrofisi görülebilse de, en sık saptanan MRG anormalliği spinal kord atrofisidir.

Kaynak: Bradley's Neurology in Clinical Practice E-Book. Seventh Edition. Friedreich Ataxia. Disorders of the Cerebellum, Including the Degenerative Ataxias 1465-1467; Friedreich Ataxia. Structural Imaging using Magnetic Resonance Imaging and Computed Tomography 444.e3