Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

25.01.2021

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Oturunca ve belli omurga pozisyonları ile rahatlayan, yürümek ve yatmakla bel ağrısı artan hastada en olası tanı nedir?

 

 Seçenekler:

  1. Spinal stenoz [66 Oy]
  2. Lumbar radikülopati [17 Oy]
  3. Lumbosakral pleksopati [4 Oy]
  4. Vasküler klaudikasyo [11 Oy]
  5. Araknoidit [4 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap A şıkkıdır. Spinal stenozda ayağa kalkmakla, yürümekle, sırt üstü yatmakla (omurganın ekstansiyona gelmesi) artan, oturmakla azalan bir ağrı mevcuttur ve bu bulgu ile klinik olarak radikülopatiden ayırt edilebilir. Tedavisinde nörolojik muayene normal ise fizyoterapi  + medikal tedavi, kuvvet kaybı / sfinkter problemi varsa cerrahi önerilir.

Bel ve bacak ağrısının ayırıcı tanısı

 

Klinik özellikler

Tanısal bulgular

Radikülopati

·      Bacağa doğru dermatomal yayılım gösteren bel ağrısı

·      Oturmakla artan, ayakta durmak ve yürümekle azalan ağrı

·       Arkadan bacağa doğru, tek bir kök dağılımda olan nöropatik ağrı

·       Disk veya kitle, BT veya MRG’de saptanabilir

·       Zoster ve DM anormal bulgular olmadan radikülopatiye neden olabilir

Pleksopati

·      Nöropatik ağrı karakterinde bel ve bacak ağrısı

·      Birden fazla periferik sinir veya kök dağılımda ağrı

·      Pleksus MRG’si veya abdominopelvik BT’de kitle veya hematom saptanabilir

Spinal stenoz

·     Bel, kalça ve bacaklarda özellikle ayağa kalkınca, yürüyünce artan ağrı

·     MRG veya BT’de subaraknoid mesafede daralma saptanabilir

Vasküler klaudikasyo

·     Egzersiz kaslarında ağrı (+)

·     Lumbar ekstansiyonla veya fleksiyonla ağrı değişmez

·     Dinlenmekle ağrı ¯

·     Bacaklarda vasküler değişiklik

·     Nabız ¯

·     Tanı: Doppler USG / Anjio

Araknoidit

·     Bel, kalça ve bacaklarda nöropatik karakterde ağrı

·     Negatif ve pozitif duyusal bulgular

·     Kas krampları ve fasikülasyonlar, ileri evrelerde kuvvet kaybı, paralizi

·     MRG, olmazsa BT veya miyelografi ile saptanabilir

 

Kaynak: Bradley's Neurology in Clinical Practice E-Book. Seventh Edition. Lower Back and Lower Limb Pain. Pp 332-341.e1.